01-2

שדות שירות

תעשיית מעגלים משולבים
תעשיית אנרגיה חדשה
תעשיית המזון והתרופות
תעשיית ייצור מכונות
תעשיית תצוגה שטוחה
תעשיית מדעי החיים
תעשיית הבנייה הציבורית
מרכז נתונים באינטרנט (IDC)

02-3

שירות כל התהליך

ייעוץ ועיצוב
ניהול הנדסה
רכש ציוד
סחר לוגיסטיקה
בנייה והתקנה
תפעול ותחזוקה